Contact for media

Centre for East European Studies, University of Warsaw
Promotion and Information Department

Phone: 22 55 21 888, fax 22 55 21 887

Piotr Elwertowski
e-mail: info.studium@uw.edu.pl

Working hours: Mon-Fri 8.00 – 16.00

    Korzystając z formularza, zgadzasz się na przechowywanie i przetwarzanie twoich danych przez witrynę. • Twoje dane osobowe przetwarzane będą przez pracowników Studium Europy Wschodniej, w celu wydania decyzji o przyznaniu lub odmowie przyznania możliwości udziału w konferencji. • Będziemy przetwarzać następujące kategorie Twoich danych osobowych: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, nazwa uczelni lub instytucji, nazwa kierunku studiów lub dziedziny nauki. • Twoje dane będą przechowywane w Studium Europy Wschodniej przez okres 5 lat od daty zgłoszenia. • Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania. Z ww. żądaniem możesz wystąpić do administratora danych w formie pisemnej lub elektronicznej na adres podany powyżej. • Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.